0Fertilizer Rate - Krushi Kanya

What Is Fertilizer Fertilizer Rate खरीप पेरणी येण्याच्या अगोदरच खतांच्या भावात वाढ

What Is Fertilizer

What Is Fertilizer Fertilizer Rate खरीप पेरणी येण्याच्या अगोदरच खतांच्या दरात भाव वाढ (What Is Fertilizer) गेल्या काही वर्षांपासून रासायनिक खतांच्या किमतीमध्ये  फार वाढ होत आहे. नवीन वर्षामध्ये सुद्धा खता मध्ये वाढ होत आहे. अशीच जर भाव वाढ होत राहली तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणित गरबडेल. खत महागणी म्हणजे शेतकरी संकटात (What Is Fertilizer) उत्तम पीक … Read more